Спiлка > Конкурси > Положення про конкурси НСЖУ

Творчі конкурси НСЖУ

Національна спілка журналістів України  проводить  творчі конкурси для журналістів та засобів масової інформації, мета яких – підтримка й розвиток журналістики в Україні, поширення  високих стандартів професії,  впровадження нових медійних технологій, посилення журналістської солідарності. НСЖУ підтримує свободу слова, стає на захист професії, тож творчі конкурси покликані сприяти розвитку професійної й незалежної журналістики.

На конкурс подаються професійні матеріали у різних жанрах журналістики та публіцистики, які вийшли у друкованих ЗМІ, інтернет-ЗМІ, на телебаченні чи радіо. Також проводяться конкурси журналістських акцій, проектів, засобів масової інформації, первинних і обласних організацій НСЖУ.

Умови конкурсів

Висувають учасників (журналістів, засоби масової інформації та організації НСЖУ) на конкурси Національної спілки журналістів України редакції газет і журналів, інтернет-видань, телебачення і радіомовлення, первинні (обласні) організації НСЖУ, а також окремі групи громадян та персонально – журналісти, які подають відповідні подання  та конкурсні матеріали до  центрального офісу НСЖУ у м. Києві. При цьому можуть додаватися рекомендації обласних організацій НСЖУ.

До конкурсних матеріалів додаються також  всі реквізити конкурсантів, вказуються прізвища, імена та по батькові журналістів, домашні та e-mail-адреси, телефони.

Участь у конкурсах НСЖУ не передбачає попередньої реєстрації та реєстраційних внесків.

Конкурсні матеріали подаються  поштою (кур’єрською поштою) або доставляються особисто  в офіс НСЖУ з поміткою на конверті  «На конкурс НСЖУ».  Друковані твори – в тих виданнях, де вони були надруковані, для інтернет-матеріалів – роздруковані версії із зазначенням адреси сайту,  теле-радіоматеріали – на цифровому носії, додається довідка про виконавців, затверджена керівництвом каналу.

Рекомендації, довідки від юридичних осіб – на фірмових бланках, завірені підписами керівників і печатками.

Визначає  переможців конкурсів  журі,  персональний склад якого щороку (не пізніше  15 березня) затверджується секретаріатом НСЖУ.

Кошторис премій НСЖУ затверджується щороку  і передбачається в загальному кошторисі спілки.

Журі, залежно від якості творчих доробків, має право не присуджувати премії в окремих номінаціях і в межах затвердженого кошторису вводити заохочувальні, порушувати перед секретаріатом НСЖУ питання про перегляд розмірів премій.

На подання журі секретаріат НСЖУ розглядає питання про визначення переможців і ухвалює відповідне рішення.

Матеріали на конкурси подаються до 1 травня 2014 року.

Підсумки будуть оголошені під час урочистої церемонії  на заході з нагоди  Дня журналіста.

Про переможців повідомляють засоби масової інформації.

 

«Журналіст року»

Учасники конкурсу

В конкурсі можуть брати участь  працівники преси, телебачення і радіо, інтернет-видань,  інформаційних агентств,  а також позаштатні автори (фрілансери) зі своїм творчим доробком з 1 травня  попереднього року по 1 квітня  поточного.

На конкурс подаються журналістські матеріали (не менше п’яти),  довідки про проведені конкурсантом акції, розслідування, інші заходи, документи, що свідчать про дієвість і широкий резонанс  його роботи.

Матеріали на конкурс можуть  подавати персонально журналісти (без обмежень за місцем проживання, віком, статтю, типом ЗМІ ( преса, радіо, ТБ, інтернет), жанрами творів), редакції ЗМІ,  громадські організації, організації НСЖУ.

Подання складається у довільній формі і містить  дані про учасника конкурсу, необхідні пояснення та аргументацію.

Критерії визначення переможців

 Кращий журналіст року це:

* визнаний та авторитетний працівник мас-медіа, матеріали якого відрізняються оригінальністю та нестандартністю мислення, об’єктивністю та неупередженістю, спрямовані на відстоювання справедливості та правди;

* автор вагомого творчого доробку (серії публікацій) високої якості в пресі,  інтернеті,  або переданих по телебаченню чи радіомовленню матеріалів, виданих книг публіцистики, що викликали широкий резонанс у суспільстві та інтерес аудиторії, чиї матеріали є дієвими і мають вплив;

* людина принципова, яка має чітку позицію, активно бере участь у суспільному житті, але є незалежною від тих чи інших політичних сил, угруповань, окремих структур.

* фахівець, якийнеухильнодотримуєтьсястандартівпрофесії, етичного кодексу українськогожурналіста. 

 

Конкурс передбачає посилення уваги  журналістів до глибокого і об'єктивного висвітлення питань економіки і політики,  соціальних проблем,  проведення журналістських розслідувань, ділове, фахове осмислення життєвих ситуацій, фактів сьогодення і минувшини, сприяння утвердженню української демократичної державності,  високих культурних цінностей, відродженню національної культури.

«Журналіст року»  визначається в номінаціях:

·                   національні ЗМІ;

·                   регіональні ЗМІ.

Відзнаки та нагороди

Журналіст року нагороджується Дипломом НСЖУ та грошовою премією.

 

«Краща районна (міська, міськрайонна) газета»

«Краща регіональна, обласна газета»

«Кращий регіональний телеканал»

«Краще регіональне радіо»

«Краще регіональне інтернет-медіа»

«Краще фахове (корпоративне) видання»

Мета конкурсу

Сприяти  розвитку місцевих і регіональних медіа,  впровадженню нових медіа-технологій,  підвищенню якісного рівня місцевої журналістики, покращенню інформаційного обслуговування населення, зростанню авторитету ЗМІ.

Учасники конкурсу

В конкурсі можуть брати участь засоби масової інформації регіональної, обласної, міської, районної сфери розповсюдження  (у відповідній номінації).

Для участі в конкурсі редакції подають матеріали (вихід з 1 травня  минулого року по 1 квітня поточного) до центрального офісу НСЖУ: 

·                   друковані ЗМІ: добірку газет (не менше 10 випусків);

·                   телевізійні та радіоорганізації:  на цифровому носії – кілька головних проектів, довідку про  матеріали  та акції;

·                   інтернет-видання: принт-скрін інтернет-сторінки  та довідку про діяльність.

Разом з цим в довідці про ЗМІ  вказуються засновники (співзасновники), дата створення,  тиражі (аудиторія), економічні показники роботи тощо.

До подання може додаватися рекомендація  обласної організації НСЖУ.

Визначення переможців

Комісія визначає переможців за такими критеріями:

·                   високі тиражі, рейтинги, популярність у читачів, слухачів, глядачів;

·                   використання медіа-новацій;

·                   сучасний дизайн, якісне технологічне виконання;

·                   наявність яскравих журналістських персоналій і командної якісної роботи;

·                   проведення журналістських розслідувань, друк(передача в ефір) гострих матеріалів з проблем сьогодення;

·                   організація та виконання оригінальних і дієвих медійних акцій, проектів.

 

Відзнаки конкурсу

1 місце в кожній номінації – Диплом НСЖУ  і  грошова премія.

 

«Журналістська акція»

Мета конкурсу

Ініціювати громадянську активність журналістів і журналістських колективів, направлену на демократичні, соціальні  перетворення в суспільстві, сприяти підвищенню дієвості засобів масової інформації, розвитку креативних організаційних форм ЗМІ, співробітництва й консолідації творчих зусиль.

Учасники конкурсу

Учасниками конкурсу можуть бути окремі редакції ЗМІ, групи редакцій чи творчі групи журналістів (кількість членів групи не обмежується), окремі журналісти.

Для участі  в конкурсі подається заявка, в якій викладається зміст акції, її дієвість, додаються необхідні матеріали: газети, журнали, цифрові носії, роздруківки з інтернет-сайтів.  Надається інформація про кожного з учасників.

Відзнаки конкурсу

1 місце – Диплом НСЖУ  і  грошова премія.

 

«Краща первинна журналістська організація»

Учасники конкурсу

Брати участь у конкурсі можуть первинні організації НСЖУ.

Головними   показниками,   за   якими   оцінюється   робота   первинної журналістської організації, є:

·                   турбота про умови праці і підвищення кваліфікації творчих працівників засобів масової інформації;

·                   захист гарантованих законами прав журналістів;

·                   участь членів первинної організації  у творчих конкурсах –внутрішньоредакційних, обласних і республіканських; в творчих проектах, акціях;

·                   творча  співдружність,  ділове  співробітництво  з  журналістськими
організаціями своєї області та за її межами;

·                   розвиток демократичних засад у редакційному колективі, підтримка добрих традицій, нових форм журналістської роботи;

·                   сприяння   впровадженню  прогресивних технологій і нової техніки;  

·                   робота   з   молодою   зміною   (спільні   відрядження   досвідчених   і молодих журналістів, наставництво, огляди творчих робіт);

·                   піклування про вирішення соціально-побутових питань, організація відпочинку й культурного дозвілля журналістів;

·                   здійснення самостійної госпрозрахункової діяльності, вміле поєднання творчої і підприємницької ініціативи.

Клопотання на участь в конкурсі роблять безпосередньо первинні організації  у вигляді довідки довільної форми, в якій висвітлюється діяльність організації за останній рік відповідно до  критеріїв  конкурсу.  До клопотання додається рекомендація обласної організації НСЖУ.

Переможці  й відзнаки конкурсу

1 місце – Диплом НСЖУ і грошова  премія.

 

«Краща обласна журналістська організація»

Мета конкурсу

Метою конкурсу є зміцнення і подальший розвиток НСЖУ, журналістської самоорганізації, проведення різноманітних акцій, спрямованих на підвищення авторитету української журналістики, поваги у суспільства і у влади до місії  журналістів,  дотримання законів у сфері захисту свободи слова і професійних прав журналістів.

Учасники конкурсу

Обласні організації подають відповідні клопотання про участь у конкурсі, в яких звітують про роботу за попередній рік: поповнення лав організації, проведення акцій,  впровадження нових технологій роботи (комп’ютеризація, інтернет-сайти), участь в загальноспілчанських проектах і акціях, популяризації загальноспілчанських видань,  підтримка ветеранів  і молоді, реалізація ефективних соціальних проектів. 

Переможці  й відзнаки конкурсу

1 місце – Диплом НСЖУ і грошова премія.

 

«За краще висвітлення діяльності журналістів та  проблем медіа-галузі»

Мета конкурсу

Підтримка свободи слова, сприяння розвитку медіа-галузі,  запровадженню нових медіа-технологій, консолідації журналістської спільноти.

Учасники конкурсу

Учасниками можуть бути редакції, групи журналістів та окремі журналісти.

На конкурс подаються окремі матеріали чи серії матеріалів, що вийшли у всіх видах ЗМІ та присвячені актуальним питанням функціонування мас-медіа в Україні: дотримання принципів свободи слова, доступу до інформації, взаємодії з владою, довіри до засобів масової інформації та журналістики як професії, тиску на ЗМІ та захисту прав журналістів, функціонування нових медіа та готовності редакцій приймати виклики сучасного суспільства, а також цікавому й успішному досвіду роботи.

Переможці  й відзнаки конкурсу

1 місце – Диплом НСЖУ і грошова премія.

 

Партнери