Понеділок, Липень 15, 2024

Документи

Національна спілка журналістів України є національною всеукраїнською творчою спілкою, що об’єднує професійних творчих працівників – журналістів та інших працівників засобів масової інформації, які професійно займаються журналістською, публіцистичною діяльністю. Вона є суб’єктом творчої діяльності, незалежною, громадською, неприбутковою, позапартійною організацією.

Членами НСЖУ можуть бути громадяни України та інших країн, які досягли 18 років та визнають Статут НСЖУ, Кодекс професійної журналістської етики, професійно займаються журналістикою не менше одного року, працюють на штатній або позаштатній основі у редакціях газет та журналів, телебачення та радіомовлення, Інтернет-виданнях та інформаційних агентствах, у видавництвах та прес-службах (у тому числі фотокореспонденти і художники засобів масової інформації) або є вільними журналістами; викладачі навчальних закладів та установ, що готують журналістські кадри; творчі працівники журналістських організацій, доробки яких заслуговують на увагу.

При вступі до НСЖУ претендент подає заяву, свої творчі матеріали та рекомендації двох членів Спілки журналістів.
Члени Асоціації молодіжної преси України набувають членства НСЖУ за заявою при досягненні ними 18 років.
Ветерани Спілки журналістів, які за віком або за станом здоров’я вже не працюють, є почесними членами НСЖУ, мають усі права членів НСЖУ.

Прийом у члени НСЖУ здійснюють регіональні організації НСЖУ (Київська, обласні та Автономної Республіки Крим), які в подальшому ведуть індивідуальний облік членів НСЖУ. Порядок прийому в члени НСЖУ визначається їхніми статутами.
Члени НСЖУ сплачують вступний і щорічний членські внески у розмірі, що визначають правління регіональних організацій НСЖУ, а також щорічний внесок до Міжнародної Федерації журналістів у розмірі, що визначає правління НСЖУ.
Студенти навчальних закладів – члени НСЖУ – сплачують щорічний внесок у половинному розмірі, крім внеску до Міжнародної Федерації журналістів.

Для членів НСЖУ встановлюється єдиний членський квиток і значок, зразки яких затверджує секретаріат НСЖУ.

Членський квиток НСЖУ – Обкладинка

Членський квиток НСЖУ

Членський квиток НСЖУ – Вкладиш

Міжнародна федерація журналістів (МФЖ)
Міжнародна федерація журналістів (МФЖ)

1. Міжнародна професійна картка журналіста (International Press Card) видається Міжнародною федерацією журналістів (МФЖ) з 1954 року спільно з національними спілками журналістів – членами МФЖ. Міжнародна федерація журналістів є найбільшою у світі організацією професійних працівників ЗМІ. Її штаб-квартира міститься в Брюсселі (Бельгія).

Заснована 1926 р., вона об’єднує журналістські спілки більш ніж 100 країн світу і налічує понад 600 000 членів. МФЖ захищає соціальні і професійні права журналістів, які працюють у друкованих та аудіовізуальних засобах масової інформації. Федерація має консультативний статус у таких організаціях, як ООН, ЮНЕСКО, Всесвітня організація інтелектуальної власності, Міжнародна організація праці, Комітет з прав людини, а також у Раді Європи та інших міжнародних організаціях.

Одним з основних документів МФЖ є Декларація принципів поведінки журналістів – звід найважливіших правил професійної етики.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) є асоційованим членом МФЖ. Відповідно до Декларації принципів поведінки журналістів НСЖУ прийняла Кодекс професійної етики українського журналіста.

2. Міжнародна професійна картка журналіста (МПКЖ) є свідоцтвом того, що її власник дійсно є професійним журналістом і є членом національної спілки, яка входить до МФЖ. МПКЖ визнається владою багатьох країн світу як посвідчення журналіста, яке забезпечує безперешкодний доступ до подій, що становлять суспільний інтерес. Це посвідчення дає право на доступ до державних установ і установ органів місцевого самоврядування для отримання інформації. У Європарламенті, Раді Європи та інших європейських міжнародних організаціях пред’явлення посвідчення є достатнім як для отримання доступу до інформації, так і отримання допомоги під час підготовки й поширення матеріалів, а також в інших питаннях діяльності засобів масової інформації на території країн, які входять до Європейського Союзу. У багатьох країнах МПКЖ дає право безоплатно відвідувати музеї, виставки, спортивні змагання та інші масові заходи.

3. Критерії і порядок видачі Міжнародної професійної картки журналіста визначені спеціальним рішенням МФЖ, затвердженим на засіданні Бюро МФЖ у Гамбурзі 2528 лютого 1981 р. У відповідності з цим рішенням МПКЖ може бути видано лише членам спілки, яка входить до МФЖ і тільки тим членам, які є професійними журналістами і які офіційно звернулися з заявою про видачу картки. Національні спілки – члени МФЖ, у складі яких є належна інфраструктура для видачі Міжнародної картки журналіста, мають право видавати її самостійно, під свою відповідальність, чітко дотримуючись правил МФЖ і надаючи МФЖ звіт про їх видачу.

Міжнародна професійна картка журналіста дійсна, тільки якщо у ній зазначено власника, проставлено його підпис, а також є підписи президента й генерального секретаря МФЖ.

Строк дії Міжнародної професійної картки журналіста, виданої НСЖУ, становить два роки. Строк дії картки не продовжується. Навзамін видається нова на той самий строк.

Для видачі нової Міжнародної професійної картки журналіста на наступний строк необхідно подати документи, зазначені в п. 5.

Частина внеску за оплату виготовлення прес-карти перераховується до Міжнародної федерації журналістів відповідно до встановленого порядку.

4. Необхідною умовою отримання Міжнародної професійної картки журналіста є обов’язок дотримуватись статуту НСЖУ та Кодексу професійної етики українського журналіста.

5. Для отримання Міжнародної професійної картки журналіста необхідно надати:

 • заяву на отримання Міжнародної професійної картки журналіста (на ім’я голови НСЖУ) з таким текстом: “Прошу надати міні прес-карту Міжнародної федерації журналістів у зв’язку з (вказати причину). Номер мого членского білета (вказати). Членські внески за поточний рік внесено.” Зазначити дату й поставити підпис;
 • ксерокопію членського білета НСЖУ (перший розворот і розворот з останнюю сплатою внесків);
 • 2 кольорові фотографії 3х4 см;
 • ксерокопію першої сторінки дійсного закордонного паспорта;
 • сплатити грошовий внесок (суму внеску уточнюйте у головного бухгалтера за телефоном: 279-48-08).

6. На прес-карті має бути така інформація (щоб вона вважалася дійсною):

 • Фото власника;
 • Ім’я та Прізвище;
 • Назва Спілки та країни;
 • Термін дії: дата друку + 7 днів + 2 роки;
 • При отриманні прес-карти власник має поставити свій підпис у відповідному полі, що означено папірцем на її поверхні.

НСЖУ має право відмовити у видачі Міжнародної професійної картки журналіста, якщо заявник подав невідповідні або недійсні документи, а також за наявності встановлених порушень Кодексу професійної етики українського журналіста.

Для оформлення Міжнародної професійної картки журналіста звертайтеся телефоном: (044) 234-52-09

або пишіть на електронну адресу: [email protected]

 

Обкладинка (шкіряна) з вкладинкою та прес-картою.

Документи 1
Міжнародна професійна картка журналіста (International Press Card)

Міжнародна професійна картка журналіста (International Press Card)
IFJ International press card cover Inside

Картка нового зразка (пластик 85.60 x 53.98 mm, введена з 2012 року)
Картка нового зразка (пластик 85.60 x 53.98 mm, введена з 2012 року)

Паперова вкладинка нового зразка.
Вкладинка нового зразка (паперова).

Етичний кодекс українського журналіста

 • 1. Свобода слова та висловлювань є невід’ємною складовою діяльності журналіста.
 • 2. Служіння інтересам влади, а не суспільства, є порушенням етики журналіста.
 • 3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини.
 • 4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених. Журналіст не може називати людину злочинцем до відповідного рішення суду.
 • 5. Журналіст не розкриває своїх джерел інформації окрім випадків, передбачених законодавством України.
 • 6. Повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов’язком журналіста.
 • 7. Інформаційні та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені від реклами відповідною рубрикацією.
 • 8. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу, тощо не повинні фальсифікувати зміст.
 • 9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного.
 • 10. Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Так само мають бути подані оцінки незалежних експертів.
 • 11. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, яке призводить до викривлення змісту. Журналістські опитування громадян не повинні фабрикуватися з метою отримання наперед визначеного результату.
 • 12. Журналіст зобов’язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності.
 • 13. Журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації. Журналіст при зборі інформації діє в правовому полі України і може вдатися до будь-яких законних, в тому числі судових, процедур проти осіб, які перешкоджають йому в зборі інформації.
 • 14. Плагіат несумісний із званням журналіста.
 • 15. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання. Вказувати на відповідні ознаки особи (групи людей) слід лише у випадках, коли ця інформація є неодмінною складовою матеріалу.
 • 16. Журналіста не можна службовим порядком зобов’язати писати чи виконувати будь-що, якщо це суперечить його власним переконанням чи принципам.
 • 17. Незаконне отримання журналістом матеріальної винагороди чи будь-яких пільг за виконаний чи невиконаний журналістський матеріал є несумісним із званням журналіста.
 • 18. Журналіст має бути особливо обережним при висвітленні питань, пов’язаних із дітьми. Журналіст та редактор повинні мати обгрунтовані підстави для висвітлення приватного життя неповнолітньої особи (осіб) та дозвіл на це від її батьків чи опікунів. Неприпустимим є розкриття імен неповнолітніх (або вказування ознак, за якими їх можна розпізнати), які мали відношення до протизаконних дій, стали учасниками подій, пов’язаних із насильством.
 • 19. Свідоме порушення норм журналістської етики є абсолютно несумісним з професійною журналістикою, піддається громадському осуду, може бути підставою для позбавлення прес-карти чи членства в професійних спілках та НСЖУ. Розгляд конфліктних ситуацій етичного та професійного характеру здійснює Комісія з журналістської етики.

Центральний державний архів громадських об’єднань України

За документами архіву встановлено, що постановою Секретаріату ЦК Компартії України від 1 серпня 1957 р., згідно з рішенням ЦК КПРС від 11 липня 1957 р., було створено оргбюро Спілки журналістів (Пр. № 21, п. 39 від 1.08.1957 р.).

21 квітня 1959 р. Президією ЦК Компартії України на пропозицію оргбюро Спілки журналістів України була прийнята постанова “Про проведення Першого з’їзду журналістів України”, на якому і була створена СЖУ.

Заступник директора О. С. Ткач З грудня 1992 р.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 23 квітня 1999р. № 685 Київ

Про надання статусу Національної спілці журналістів України

Відповідно до статті 7 Закону України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки” Кабінет Міністрів України постановляє:

Враховуючи визначні заслуги в утвердженні національних традицій, державотворенні, сприянні розвитку економіки, культури і освіти, надати статус національної Спілці журналістів України.

Прем’єр-міністр України                                        В.ПУСТОВОЙТЕНКО

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ – Про День журналіста

На підтримку ініціативи делегатів І Всеукраїнського з’їзду редакторів газет і журналів постановляю:

Установити в Україні професійне свято працівників засобів масової інформації – День журналіста, яке відзначати щорічно 6 червня – у день прийняття Спілки журналістів України 1992 року до Міжнародної федерації журналістів.

Президент України Л.Кравчук

м. Київ 25 травня 1994 року № 251/94

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про День працівників радіо, телебачення та зв’язку

На підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення та галузей зв’язку України постановляю:

Установити в Україні професійне свято – День працівників радіо, телебачення та зв’язку, яке відзначати щорічно 16 листопада.

Президент України Л.Кучма

м. Київ 11 листопада 1994 року № 667/94

Безпека журналістів України
Центр журналістської солідарності