Спiлка > Керівництво > Секретаріат

Секретаріат

Секретаріат НСЖУ – виконавчий робочий орган.

Секретарі НСЖУ обираються правлінням. До складу секретаріату можуть бути обрані як члени правління, так і інші активісти НСЖУ, керівники (президенти, голови тощо) всеукраїнських творчих об’єднань (асоціацій, гільдій тощо) працівників засобів масової інформації, у діяльності яких НСЖУ бере участь.
Засідання секретаріату проводяться у разі необхідності, скликаються головою НСЖУ. Засідання правомочне, якщо на ньому присутні більше як половина його складу. Рішення ухвалюється простою більшістю голосів присутніх або (та) шляхом візування проектів документів більшістю складу секретаріату.

Секретаріат НСЖУ:

  • обговорює і вносить на розгляд правління НСЖУ цільові програми;
  • ухвалює рішення щодо проведення організаційно-творчих заходів НСЖУ;
  • затверджує щорічні програми міжнародної діяльності, з наступним затвердженням правлінням;
  • затверджує кошториси ревізійної комісії НСЖУ та інших витрат з наступним затвердженням правлінням;
  • визначає переможців творчих конкурсів та присуджує премії, представляє членів НСЖУ до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;
  • за поданням голови формує апарат НСЖУ;
  • затверджує статути регіональних організацій НСЖУ, заснованих НСЖУ редакцій, видавництв, підприємств, створених установ та організацій, що реєструються у встановленому чинним законодавством порядку, ухвалює у разі необхідності рішення про їхню ліквідацію з наступним затвердженням правлінням;
  • приймає на роботу та звільняє директора Журналістського фонду, керівників створених установ і організацій та заснованих підприємств, які працюють за контрактами, визначає та затверджує їхні обов’язки;
  • веде поточну роботу.

 

Список Секретарів Національної Спілки журналістів України:

1. Томіленко Сергій Антонович - Перший секретар НСЖУ  ( 18.03.1976 р.н.)

2. Бриж Олександр Михайлович -, головний редактор газети "Донбасс" ( 10.09.1947р.н.)

3. Бухтатий Олександр Євгенович - головний консультант Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України ( 16.12.1973 р.н.)

4. Головченко Гліб Олександрович - директор "Коледжу преси і телебачення"(м.Миколаїв), президент Асоціації молодіжної преси ( 06.03.1974 р.н.)

5. Григоренко Костянтин Олександрович - член правління Харківської ООНСЖУ, редактор газети "Обрії Ізюмщини" ( 29.04.1964 р.н.)

6. Гринь Григорій Феодосійович - голова Полтавської ООНСЖУ ( 15.08.1957 р.н.)

7. Ковальчук Олексій Семенович - голова Дніпропетровської ОО НСЖУ, головний редактор газети "Вісті Придніпров'я" ( 27.11.1974 р.н.)

8. Курпіль Степан Володимирович - голова комісії з припинення (реорганізації) ПрАТ "Видавничий Дім "Високий Замок" ( 23.07.1959 р.н.)

9. Набруско Віктор Іванович - доцент Інституту журналістики Київського НУ ім.Т.Г.Шевченка,  ( 15.09.1958 р.н.)

10. Наливайко Олег Ігорович - голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України,  (10.10.1961 р.н.)

11. Омельчук Сергій Іванович - генеральний директор ДП «Українська студія телевізійних фільмів „Укртелефільм“» (4.05.1956 р.н.)

12.Панчук Дмитро Овсентійович - член Секретаріату Житомирської ОО НСЖУ ( 23.04.1941 р.н.)

13. Работін Юрій Анатолійович - голова Одеської ООНСЖУ, член правління НСЖУ ( 09.08.1956 р.н.)

14. Сорока Михайло Михайлович - голова Київської ООНСЖУ ( 06.02.1948 р.н.)

15. Плахта Вікторія Антонівна - голова Івано-Франківської ООНСЖУ  ( 01.12.1952 р.н.)

16. Харченко Олександр Олександрович - директор Національного інформаційного агентства "Укрінформ" (18.07.1960 р.н.)

17. Чамара Віктор Федорович - член правління НСЖУ ( 08.10.1952 р.н.)

18. Черемних Віра Миколаївна - член правління НСЖУ ( 28.02.1948 р.н.)

19. Шпак Віктор Іванович - член правління НСЖУ (23.10.1956 р.н.)

 

Партнери