Спiлка > Керівництво > Правління

Правління

 

Правління НСЖУ - керівний орган у період між з’їздами, створюється з представників регіональних організацій.

Правління регіональних організацій НСЖУ мають право делегувати до правління НСЖУ та відкликати делегованих ними членів правління з делегуванням замість них та вибулих інших своїх представників простою більшістю голосів.

З’їзд НСЖУ затверджує на п’ятирічний строк склад правління з осіб, які делеговані регіональними організаціями.

Пленуми (засідання) правління скликаються за рішенням секретаріату.

Рішення правління ухвалюються простою більшістю голосів, якщо на засіданні присутні не менше ніж дві третини його складу.

Правління НСЖУ:

 • за поданням голови затверджує та звільняє першого секретаря, який разом з головою НСЖУ, входить до складу секретаріату, а у разі відсутності голови виконує його функції;
 • затверджує кількісний та персональний склад секретаріату, голів комітетів, комісій та рад, визначає та затверджує їхні повноваження, звільняє їх;
 • здійснює контроль за реалізацією рішень з'їзду, конференції, проводить заходи, спрямовані на їх виконання;
 • обговорює питання поточної діяльностіНСЖУ, ухвалює відповідні постанови;
 • розглядає щорічні звіти секретаріату НСЖУ;
 • затверджує річний бюджет, кошторис витрат і план основних заходів НСЖУ;
 • визначає порядок і форми використання основних фондів та господарського управління майном та коштами НСЖУ, може делегувати ці повноваження голові НСЖУ;
 • визначає розмір щорічних внесків до Міжнародної Федерації журналістів;
 • розглядає, затверджує та вносить до державних органів влади і управління пропозиції щодо розвитку журналістики;
 • ухвалює рішення про створення та припинення діяльності регіональних організацій НСЖУ, редакцій, видавництв, підприємств, установ та організацій;
 • визначає норму представництва на з’їзд, конференцію і порядок виборів делегатів;
 • ухвалює рішення про участь НСЖУ у діяльності інших громадських організацій;
 • затверджує штатний розпис апарату НСЖУ;
 • заслуховує звіти керівників створених НСЖУ установ, організацій та заснованих підприємств.

 

До Правління НСЖУ входять:

голова НСЖУ, Перший Секретар, голови всіх регіональних організацій НСЖУ, а також додатково обрані на засіданні Правління члени Спілки.

 

Список членів Правління НСЖУ:

1. НАЛИВАЙКО Олег Ігорович  - голова НСЖУ ( 10.10.1961 р.н. )

2. ТОМІЛЕНКО Сергій Антонович - перший секретар  НСЖУ,   голова Черкаської обласної організації НСЖУ ( 18.03.1976 р.н.)

3. ВОРОБЕЦЬ Дмитро Андрійович - голова Закарпатської обласної організації НСЖУ ( 19.05.1935 р.н.)

4. БОЙКО Віктор Михайлович - голова Сумської обласної організації НСЖУ ( 22.08.1954 р.н.)

5. БРИЖ Олександр Михайлович - голова Донецької обласної організації НСЖУ ( 10.09.1947 р.н.)

6. ГОЛУБ Олександр Олександрович  - голова Харківської обласної організації НСЖУ ( 09.01.1955 р.н.)

7. ГРИНЬ Григорій Федосійович - голова Полтавської обласної організації НСЖУ ( 15.08.1957 р.н.)

8. ДОЛИНА Валерій Федорович - голова Херсонської обласної організації НСЖУ ( 22.02.1953 р.н. )

9. КЛИМОВИЧ Ярослав Іванович  - голова Львівської організації НСЖУ ( 25.02.1950 р.н. )

10. КОВАЛЬЧУК Олексій Семенович  - голова Дніпропетровської обласної організації НСЖУ ( 27.11.1974 р.н.)

11. КОВЗАН Костянтин Валерійович - власний кореспондент Національної радіокомпанії України у Дніпропетровській області ( 30.01.1980 р.н.)

12. КОТЮЖИНСЬКА Тетяна Григорівна  - президент Асоціації медіа-юристів  ( 17.06.1973 р.н.)

13. КУЗЬМЕНКО Наталя Ігорівна  - голова Запорізької обласної організації НСЖУ ( 09.04.1957 р.н.)

14. НАБРУСКО Віктор Іванович - доцент Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка ( 15.09.1958 р.н.)

15. ПАЛАМАРЧУК Василь Миколайович - голова Вінницької обласної організації НСЖУ ( 18.02.1944 р.н.)

16. ПАНКОВ Олександр Григорович - голова Луганської обласної організації НСЖУ ( 18.09.1949 р.н.)

17. ПЛАХТА Вікторія Антонівна - голова Івано-Франківської обласної організації НСЖУ ( 01.12.1952 р.н.)

18. РАБОТІН Юрій Анатолійович - голова Одеської обласної організації НСЖУ ( 09.08.1956 р.н.)

19. РОЙ Микола Федорович - голова Житомирської обласної організації НСЖУ ( 15.11.1952 р.н.)

20. РОТМАН Микола Якович - голова Тернопільської обласної організації НСЖУ ( 30.05.1954  - 18.03.2016 )

21. САВЧАК Михайло Іванович - голова Волинської обласної організації НСЖУ ( 06.01.1954 р.н.)

22. СЕРДЮЧЕНКО Юрій Миколайович - голова Кіровоградської обласної організації НСЖУ ( 02.06.1952 р.н.)

23. СОРОКА Михайло Михайлович - голова Київської організації НСЖУ ( 06.02.1948 р.н.)

24. СТЕЦЕНКО Микола Станіславович - голова Миколаївської обласної організації НСЖУ ( 20.03.1947 р.н.)

25. ТАРАСЮК Дмитро Володимирович - голова Рівненської обласної організації НСЖУ ( 16.06.1955 р.н.)

26. СМОЛДИРЄВА Тетяна - в.о. голови Чернівецької обласної організації НСЖУ ( 13.06.1941 р.н.)

27. ТОКАРСЬКИЙ Микола Миколайович - головний редактор газети «Приазовский рабочий» ( 15.12.1955 р.н.)

28. ВЕСІЛИК Віктор Євгенович  - агентство "УТН-ОДЕСА"

29. ТЮТЮННИК Анатолій Іванович - голова Чернігівської обласної організації НСЖУ ( 16.07.1965 р.н.)

30. ЧАМАРА Віктор Іванович - квота від Київської обласної організації НСЖУ ( 08.10.1952 р.н.)

31. ЧЕРЕМНИХ Віра Миколаївна - секретар НСЖУ ( 28.02.1948 р.н.)

32. ШПАК Віктор Іванович  - президент Української видавничо-поліграфічної компанії «Експрес-об'ява» ( 23.10.1956 р.н.)

33. ЯДУХА Йосип Іванович  - голова Хмельницької обласної організації НСЖУ ( 17.08.1943 р.н.)

 

Партнери