Спiлка > Документи > Архівна довідка

Центральний державний архів громадських об'єднань України

За документами архіву встановлено, що постановою Секретаріату ЦК Компартії України від 1 серпня 1957р., у відповідності з рішенням ЦК КПРС від 11 липня 1957р., було створено оргбюро Спілки журналістів (Пр. №21, п.39 від 1.08.1957р.).

21 квітня 1959р. Президією ЦК Компартії України за пропозицією оргбюро Спілки журналістів України була прийнята постанова "Про проведення Першого з'їзду журналістів України", на якому і була створена СЖУ.

Заступник директора О. С. Ткач З грудня 1992р.

 

Партнери