Спiлка > Премії > Премiя Чорновола

Премія імені В'ячеслава Чорновола

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 червня 2003 р. № 979 Київ

Про премію імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Прийняти пропозицію Державного комітету телебачення і радіомовлення про встановлення щорічної премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики.
2. Установити, що починаючи з 2004 року до дня народження В'ячеслава Чорновола - 24 грудня присуджується одна премія імені В'ячеслава Чорновола у розмірі 2 тис. гривень за рахунок коштів, передбачених на ці цілі у державному бюджеті (380-15) Державному комітетові телебачення і радіомовлення.
Премія присуджується комітетом у складі представників Державного комітету телебачення і радіомовлення, Міністерства культури і мистецтв, Національної спілки журналістів, який діє на громадських засадах.
3. Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Міністерству культури і мистецтв з урахуванням пропозицій Національної спілки журналістів протягом двох місяців розробити і затвердити положення про щорічну премію імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики.

Перший віце-прем'єр-міністр України    М.АЗАРОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ   Державного   комітету   телебачення   і
радіомовлення України, Міністерства культури і мистецтв України
12.09.2003р. №225/556
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2003р. за №839/8160

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені В'ячеслава Чорновола
за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики


1. Премія імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики (далі – Премія) присуджується щороку авторам нових оригінальних публіцистичних творів у галузі журналістики, що сприяють утвердженню історичної пам'яті народу, його національної свідомості та самобутності, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Премії.
2. Премія присуджується щорічно до дня народження В'ячеслава Чорновола – 24 грудня, у розмірі двох тисяч гривень за рахунок коштів, передбачених на ці цілі в Державному бюджеті України Державному комітетові телебачення і радіомовлення України.
З.На здобуття Премії можуть бути висунуті роботи окремих осіб і творчих колективів у складі не більше п'яти осіб.
4.    Одна і та ж кандидатура не може одночасно висуватися на здобуття Премії з двох і більше творів. Повторно Премія може присуджуватися за наявності нових визначних досягнень у галузі журналістики, але не раніше як через п'ять років після попереднього присудження.
5.    Премія може бути присуджена громадянам України, іноземцям та особам без громадянства.
6.    На здобуття Премії щорічно, до 1 червня подаються:
клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору
та його автора;
примірник твору на матеріальному носієві з підтвердженням його оприлюднення;
копія паспорта (у разі висунення на здобуття Премії колективу – копії паспортів кожного члена колективу).
7.    Днем висунення твору на здобуття Премії вважається день подачі
документів зазначених в пункті 6 цього Положення.
8. Для розгляду, конкурсного відбору творів претендентів на здобуття Премії, визначення та нагородження лауреатів утворюється Комітет з Премії за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики (далі - Комітет) у складі дев'яти осіб, який діє на громадських засадах.
Склад Комітету формується на пропорційній основі з представників Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства культури і мистецтв України, Національної спілки журналістів України.
Комітет очолює Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо).
Персональний склад Комітету затверджується Наказом Держкомтелерадіо.
Комітет відповідно до покладених на нього завдань розглядає документи, зазначені у пункті 6 цього Положення, проводить відбір кандидатур на здобуття Премії.
11. Особі, якій присуджується Премія, вручається диплом, а також грошова винагорода*.
13. У разі, коли Премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.

_____________

* З метою заохочення журналістів, авторів, художників, перекладачів художніх і публіцистичних творів, колективів театру та кіно до створення нових оригінальних творів уряд збільшив розмір державних премій.

Зокрема, Премію імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики збільшено з 5 тисяч до 20 тисяч гривень. Премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності – з 2 тисяч до 10 тисяч гривень. Також збільшено до 20 тисяч гривень Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва та Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського.

Проект постанови «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» був підготовлений Держкомтелерадіо, який здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комітетів з присудження цих премій.

 

Партнери