Спiлка > Премії > Премiя Чорновола

Премія імені В'ячеслава Чорновола

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 червня 2003 р. № 979 Київ

Про премію імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Прийняти пропозицію Державного комітету телебачення і радіомовлення про встановлення щорічної премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики.
2. Установити, що починаючи з 2004 року до дня народження В'ячеслава Чорновола - 24 грудня присуджується одна премія імені В'ячеслава Чорновола у розмірі 2 тис. гривень за рахунок коштів, передбачених на ці цілі у державному бюджеті (380-15) Державному комітетові телебачення і радіомовлення.
Премія присуджується комітетом у складі представників Державного комітету телебачення і радіомовлення, Міністерства культури і мистецтв, Національної спілки журналістів, який діє на громадських засадах.
3. Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Міністерству культури і мистецтв з урахуванням пропозицій Національної спілки журналістів протягом двох місяців розробити і затвердити положення про щорічну премію імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики.

Перший віце-прем'єр-міністр України    М.АЗАРОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ   Державного   комітету   телебачення   і
радіомовлення України, Міністерства культури і мистецтв України
12.09.2003р. №225/556
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2003р. за №839/8160

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені В'ячеслава Чорновола
за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики


1. Премія імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики (далі – Премія) присуджується щороку авторам нових оригінальних публіцистичних творів у галузі журналістики, що сприяють утвердженню історичної пам'яті народу, його національної свідомості та самобутності, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Премії.
2. Премія присуджується щорічно до дня народження В'ячеслава Чорновола – 24 грудня, у розмірі двох тисяч гривень за рахунок коштів, передбачених на ці цілі в Державному бюджеті України Державному комітетові телебачення і радіомовлення України.
З.На здобуття Премії можуть бути висунуті роботи окремих осіб і творчих колективів у складі не більше п'яти осіб.
4.    Одна і та ж кандидатура не може одночасно висуватися на здобуття Премії з двох і більше творів. Повторно Премія може присуджуватися за наявності нових визначних досягнень у галузі журналістики, але не раніше як через п'ять років після попереднього присудження.
5.    Премія може бути присуджена громадянам України, іноземцям та особам без громадянства.
6.    На здобуття Премії щорічно, до 1 червня подаються:
клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору
та його автора;
примірник твору на матеріальному носієві з підтвердженням його оприлюднення;
копія паспорта (у разі висунення на здобуття Премії колективу – копії паспортів кожного члена колективу).
7.    Днем висунення твору на здобуття Премії вважається день подачі
документів зазначених в пункті 6 цього Положення.
8. Для розгляду, конкурсного відбору творів претендентів на здобуття Премії, визначення та нагородження лауреатів утворюється Комітет з Премії за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики (далі - Комітет) у складі дев'яти осіб, який діє на громадських засадах.
Склад Комітету формується на пропорційній основі з представників Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства культури і мистецтв України, Національної спілки журналістів України.
Комітет очолює Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо).
Персональний склад Комітету затверджується Наказом Держкомтелерадіо.
Комітет відповідно до покладених на нього завдань розглядає документи, зазначені у пункті 6 цього Положення, проводить відбір кандидатур на здобуття Премії.
11. Особі, якій присуджується Премія, вручається диплом, а також грошова винагорода.
13. У разі, коли Премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.

 

Партнери