Спiлка > Премії > Премія Франка

Премія Франка

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 листопада 2003 р. № 1832 Київ


Про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності


Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Прийняти пропозицію Державного комітету телебачення і радіомовлення та Національної спілки журналістів про встановлення премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності.
2. Установити, що до дня народження Івана Франка - 27 серпня щороку присуджуються чотири премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності у розмірі 2000 гривень кожна за рахунок коштів, передбачених на ці цілі у державному бюджеті Державному комітетові телебачення і радіомовлення.

Премія присуджується комітетом, що діє на громадських засадах, до складу якого входять представники Державного комітету телебачення і радіомовлення, Міністерства культури і мистецтв, Міністерства освіти і науки, Національної академії наук, Академії мистецтв, Національної спілки журналістів та інших творчих спілок.

Державному комітетові телебачення і радіомовлення за погодженням з Міністерством культури і мистецтв, Національною спілкою журналістів протягом двох місяців затвердити положення про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності, комітет з її присудження та склад цього комітету.

Прем'єр-міністр України    В.ЯНУКОВИЧЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Державного комітету телебачення і
радіомовлення України
2 лютого 2004р. № 22

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності

(витяг)


1.    Премія імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності (далі -Премія) присуджується щороку авторам нових оригінальних публіцистичних творів у галузі інформаційної діяльності, що сприяють утвердженню історичної пам'яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства. Твори мають бути опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Премії.
2.    Премія присуджується щорічно до дня народження Івана Франка - 27 серпня у розмірі двох тисяч гривень кожна за рахунок коштів, передбачених на цю мету в державному бюджеті, і розподіляється Державним комітетом телебачення і радіомовлення України в таких номінаціях:
за кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації; за кращий твір у телевізійній сфері; за кращий твір у радіомовній сфері; за кращу наукову роботу в інформаційній сфері.
З.На здобуття Премії можуть бути висунуті роботи окремих осіб і творчих колективів у складі не більше п'яти осіб.
4.    Одна й та сама кандидатура не може одночасно висуватися на здобуття Премії з двома й більше творами. Повторно Премія може присуджуватися за нові визначні досягнення у галузі інформаційної діяльності, але не раніше ніж через п'ять років після попереднього присудження.
5.    Премія може бути присуджена громадянам України, іноземцям та особам без громадянства.
6.    На здобуття Премії щорічно, до 1 травня, подаються:
-    клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора;
-    примірник твору на матеріальному носієві з підтвердженням його оприлюднення;
-    копія паспорта (у разі висунення на здобуття Премії колективу - копії паспортів кожного члена колективу).
7.    Днем висунення твору на здобуття Премії вважається день подання
Документів, зазначених у пункті 6 цього Положенн8. Для розгляду, конкурсного відбору творів претендентів на здобуття Премії, визначення та нагородження лауреатів створюється Комітет з Премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності (далі - Комітет) у складі п'ятнадцяти осіб, який діє на громадських засадах.
Склад Комітету формується з представників Державного комітету телебачення і радіомовлення, Міністерства культури і мистецтв, Міністерства освіти і науки, Національної академії наук, Академії мистецтв, Національної спілки журналістів та інших творчих спілок.
Комітет очолює Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі - Держкомтелерадіо).
Персональний склад Комітету затверджується наказом Держкомтелерадіо.
Комітет відповідно до покладених на нього завдань розглядає документи, зазначені в пункті 6 цього Положення, здійснює відбір кандидатур на здобуття Премії.
9.    Особі, якій присуджується Премія, присвоюється звання лауреата премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності і вручаються диплом (опис диплома додається) та грошова винагорода*.
10.    У разі, якщо Премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.
 
 

* З метою заохочення журналістів, авторів, художників, перекладачів художніх і публіцистичних творів, колективів театру та кіно до створення нових оригінальних творів уряд збільшив розмір державних премій.

Зокрема, Премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності – з 2 тисяч до 10 тисяч гривень. Премію імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики збільшено з 5 тисяч до 20 тисяч гривень. Також збільшено до 20 тисяч гривень Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва та Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського.

Проект постанови «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» був підготовлений Держкомтелерадіо, який здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комітетів з присудження цих премій.

 

Партнери