Спiлка > Нагороди > Почесна грамота КМУ

Почесна грамота КМУ

Пам'ятний знак, який вручається разом з почесною грамотою КМУ

 

Почесна грамота Кабінету Міністрів України — нагорода за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, особистий внесок в економічну, науково-технічну, соціально-культурну, військову, громадську та інші сфери діяльності і заслуги перед Українським народом у сприянні становленню правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення захисту прав і свобод громадян, розвиткові демократії, ефективній діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Подання про нагородження Почесною грамотою вносять до Кабінету Міністрів України центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, обласні ради.

У поданні про нагородження Почесною грамотою зазначаються конкретні успіхи у сфері виробництва, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, інших сферах діяльності.

Вручення Почесної грамоти і пам'ятного знаку проводиться в урочистій обстановці членами Кабінету Міністрів України, головами місцевих державних адміністрацій[1].

Позбавлення Почесної грамоти може застосовуватися лише у разі вчинення нагородженим умисного злочину.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
                     від 5 січня 1998 р. N 17
                               Київ
 
                       Про Почесну грамоту
                    Кабінету Міністрів України
 
         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  424 (  424-98-п   ) від 03.04.98
           N 2021 ( 2021-2003-п ) від 26.12.2003
           N  170 (  170-2004-п ) від 16.02.2004
           N 1618 ( 1618-2004-п ) від 30.11.2004
           N  246 (  246-2005-п ) від 30.03.2005
           N  726 (  726-2006-п ) від 25.05.2006 }
 
 
 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
 
     1. Заснувати Почесну грамоту Кабінету Міністрів України.
 
     2. Затвердити  Положення   про   Почесну   грамоту   Кабінету
Міністрів України (додається).
 
     3. Міністерству інформації:
     у триденний  термін  подати  до  Кабінету  Міністрів  України
проекти зразка,  опису Почесної грамоти Кабінету Міністрів України
та пам'ятного знака до неї;
     забезпечити виготовлення    на    замовлення   Господарського
управління Кабінету Міністрів України необхідної кількості бланків
Почесної грамоти Кабінету Міністрів України.
 
     4. Головному   управлінню   державної   служби  при  Кабінеті
Міністрів України,  Міністерству  праці  та  соціальної  політики,
Міністерству  фінансів  та  Міністерству юстиції внести в місячний
термін Кабінетові Міністрів  України  пропозиції  щодо  реалізації
статті 34 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
 
 
     Прем'єр-міністр України                      В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
     Інд.26
 
                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                           постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 5 січня 1998 р. N 17
                          (в редакції постанови Кабінету Міністрів
                           України від 26 грудня 2003 р. N 2021
                                  ( 2021-2003-п )
 
                            ПОЛОЖЕННЯ
          про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України
 
 
     1. Почесна грамота Кабінету Міністрів України (далі - Почесна
грамота) є  нагородою  за  багаторічну  сумлінну  працю,  зразкове
виконання  службових  обов'язків,  особистий  внесок в економічну,
науково-технічну, соціально-культурну,  військову,  громадську  та
інші  сфери  діяльності  і  заслуги  перед  Українським  народом у
сприянні становленню правової  держави,  здійсненню  заходів  щодо
забезпечення   захисту   прав   і   свобод   громадян,  розвиткові
демократії,  ефективній діяльності  органів  виконавчої  влади  та
органів місцевого самоврядування.
 
     2. Почесною  грамотою  нагороджуються  громадяни  України  за
досягнення у праці та особистий  внесок  в  одну  чи  кілька  сфер
діяльності, зазначених у пункті 1 цього Положення, а також трудові
колективи підприємств,  установ та організацій за високі виробничі
та наукові досягнення.
 
     Почесною грамотою  можуть  бути  відзначені  громадяни  інших
держав.
 
     3. Почесною грамотою,  як правило,  нагороджуються особи, які
раніше заохочувалися відповідними відомчими відзнаками.
 
     Особи, удостоєні  державної  нагороди  або  Почесної  грамоти
Кабінету  Міністрів   України,   можуть   бути   представлені   до
нагородження  Почесною грамотою не раніше ніж через три роки після
останнього нагородження.
 
     4. Подання про  нагородження  Почесною  грамотою  вносять  до
Кабінету  Міністрів  України  центральні  органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  обласні,  Київська  та
Севастопольська міські держадміністрації, обласні ради.
 
     5. Клопотання   про  нагородження  Почесною  грамотою  можуть
порушувати перед органами, зазначеними в пункті 4 цього Положення,
керівні  органи  творчих  спілок,  товариств,  об'єднань громадян,
підприємства,  установи та організації,  які є юридичними особами,
незалежно   від  форми  власності  та  господарювання.  Клопотання
погоджується з відповідним місцевим органом виконавчої влади.
 
     Висунення осіб  для  нагородження  здійснюється  гласно,   як
правило, у трудових колективах, де вони працюють.
 
     Подання про   нагородження  військовослужбовців,  працівників
Збройних   Сил   та  інших  військових  формувань,  співробітників
розвідувальних   органів,   працівників  служби  безпеки,  органів
внутрішніх  справ,  митної  служби  і податкової міліції вноситься
відповідним   розвідувальним   органом   або  центральним  органом
виконавчої  влади.  {  Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
 
     Подання про  нагородження  іноземців та осіб без громадянства
погоджується з МЗС.
 
     Подання Ради міністрів Автономної Республіки Крим,  обласних,
Київської   та   Севастопольської  міських  держадміністрацій  про
нагородження  Почесною   грамотою   працівників   певних   галузей
господарства   погоджується   з  відповідним  центральним  органом
виконавчої влади.
 
     6. Подання  про  нагородження  народних   депутатів   України
підписується  Головою Верховної Ради України,  працівників апарату
Верховної Ради України - керівником апарату.
 
     Подання про   нагородження    посадової    особи    місцевого
самоврядування  здійснюється  після  прийняття  сесією ради або її
виконавчим органом відповідного рішення.
 
     7. У поданні про нагородження Почесною грамотою  зазначаються
конкретні  успіхи  у  сфері виробництва,  науки,  освіти,  охорони
здоров'я, культури, інших сферах діяльності.
 
     8. До подання додаються такі документи:
 
     витяг з рішення колегії центрального органу виконавчої влади,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,
засідання Ради міністрів Автономної Республіки  Крим,  сесії  ради
або її виконавчого органу;
 
     інформація про  виробничі,  наукові  та інші досягнення осіб,
які представляються до нагородження;
 
     довідка про  стан  справ   на   підприємстві,   в   установі,
організації,  якщо до нагородження представляються їх керівники та
трудові колективи, погоджена з відповідним органом статистики;
 
     біографічна довідка встановленого зразка, засвідчена підписом
керівника  кадрової  служби  та скріплена відповідною печаткою,  в
якій зазначаються відомості про  державні  нагороди  кандидата  за
останні три роки.
 
     9. У  разі  невідповідності  вимогам пункту 8 цього Положення
документи повертаються органові,  який їх надіслав, із супровідним
листом,  підписаним  Міністром Кабінету Міністрів України або його
першим заступником.
 
     10. Подання про нагородження Почесною грамотою та  додані  до
нього документи розглядаються Міністром Кабінету Міністрів України
і  надсилаються до Комісії з розгляду питань нагородження Почесною
грамотою   Кабінету   Міністрів   України   (далі  -  Комісія)  та
структурного  підрозділу  Секретаріату Кабінету Міністрів України,
який  опрацьовує  матеріали  та  інформує  про  свій  висновок  на
засіданні  Комісії.  (  Пункт  10  із  змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 246 ( 246-2005-п ) від 30.03.2005 )
 
     11.  Комісія готує пропозиції щодо нагородження або відмови у
нагородженні Почесною грамотою,  про які голова Комісії повідомляє
на  засіданні  Кабінету  Міністрів  України.   З   цього   питання
приймається протокольне рішення Кабінету Міністрів України.
 
     Почесну грамоту підписує Прем'єр-міністр України.
(  Пункт  11  в  редакції  Постанови  КМ  N 246 ( 246-2005-п ) від
30.03.2005 )
 
     12. Департамент   кадрового   забезпечення    та    персоналу
Секретаріату   Кабінету   Міністрів   України   здійснює   належне
оформлення Почесної грамоти.
(  Пункт  12  в  редакції  Постанови  КМ  N 246 ( 246-2005-п ) від
30.03.2005 )
 
     13. Вручення Почесної грамоти і пам'ятного знака  проводиться
в   урочистій   обстановці  членами  Кабінету  Міністрів  України,
головами  місцевих  державних адміністрацій. ( Абзац перший пункту
13   із   змінами,   внесеними   згідно  з  Постановою  КМ  N  246
( 246-2005-п ) від 30.03.2005 )
 
     Пам'ятний знак   носять  на  грудях  зліва  і  розміщують  за
державними нагородами України.
 
     Дублікат Почесної  грамоти  та  пам'ятного   знака   до   неї
видається  за  відповідним  рішенням  Комісії  з  розгляду  питань
нагородження Почесною  грамотою  Кабінету  Міністрів  України,  як
виняток,  за  умови  доведення,  що  її  втрата  сталася внаслідок
стихійного  лиха  або  з  інших  причин,  які  не   залежали   від
нагородженого.
 
     14.  Нагородженим  Почесною  грамотою  особам,  умови  оплати
праці яких визначені постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
13 грудня  1999 р.  N 2288 ( 2288-99-п ),  виплачується одноразова
винагорода у розмірі 50 відсотків посадового окладу в межах  фонду
оплати праці відповідного державного органу.
 
     Іншим нагородженим  Почесною   грамотою   особам   одноразова
винагорода  у  розмірі 50 відсотків посадового окладу виплачується
за рахунок коштів підприємств,  установ та  організацій,  де  вони
працюють, згідно з рішенням керівника.
(  Пункт  14  в  редакції  Постанови  КМ  N 170 ( 170-2004-п ) від
16.02.2004 )
 
     Органи  виконавчої  влади та органи місцевого самоврядування,
які надають фінансову підтримку ветеранським організаціям,  можуть
надавати нагородженим Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
ветеранам,  які  займаються  громадською  діяльністю,   одноразову
винагороду  у  розмірі  мінімальної  заробітної  плати  за рахунок
коштів відповідного бюджету. ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1618 ( 1618-2004-п ) від 30.11.2004 )
 
     15. Позбавлення  Почесної грамоти може застосовуватися лише у
разі вчинення нагородженим умисного злочину.
(  Положення  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 424
(  424-98-п  )  від  03.04.98,  в  редакції  Постанови  КМ  N 2021
( 2021-2003-п ) від 26.12.2003 )
 
(  Додаток  до  Положення виключено на підставі Постанови КМ N 246
( 246-2005-п ) від 30.03.2005 )

 

Партнери