Держкомтелерадіо лишається рушієм медіареформ (моніторинг за перше півріччя) (частина ІІ)

Вiвторок 01 Серпня 2017

Початок читайте тут

«Євробачення» — важка і скандальна, проте почесна ноша Держкомтелерадіо

Перше півріччя 2017 року запам’ятається й проведенням в Україні міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», в підготовці якого Держком брав активну участь. У жовтні 2016 року, відповідно до урядового розпорядження № 740-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу “Євробачення”», Держкомтелерадіо було визначено головним розпорядником бюджетних коштів за відповідною бюджетною програмою. Мовником — організатором конкурсу було визначено НСТУ, яка стала розпорядником коштів нижчого рівня.

Для реалізації заходів з організації та проведення «Євробачення-2017», а також у зв’язку із проведенням значної кількості закупівель товарів, робіт і послуг у найкоротші терміни відповідно до вимог та строків, встановлених Європейською мовною спілкою як власника конкурсу, уряд за поданням Держкомтелерадіо ухвалив такі постанови:

  • від 26.10.2016 № 771 «Деякі питання забезпечення проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу “Євробачення”»;
  • від 21.12.2016 № 966 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу “Євробачення”»;
  • від 30.01.2017 № 33 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 966».

Також уряд ухвалив постанову від 02.11.2016 № 858 «Деякі питання оплати праці працівників, залучених до підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу “Євробачення”», що дозволило збільшити оплату праці фахівців НСТУ, які забезпечували адміністративну та координаційну частину організації та проведення конкурсу, до рівня оплати праці фахівців, які були залучені до роботи за цивільно-правовими договорами.

Кошти на підготовку та проведення зазначеного конкурсу було передбачено держбюджетом за окремою бюджетною програмою 1701370 «Забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”». У зв’язку з цим та з метою виконання положень Бюджетного кодексу України прийнято постанову від 25.01.2017 № 29 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”».

Таким чином Держкомтелерадіо спільно з НСТУ зробили все необхідне, щоб у травні в Україні відбулося «Євробачення-2017».

14 червня в Женеві (Швейцарія) на засіданні наглядової ради «Євробачення», яка здійснює контроль і керівництво конкурсом, було представлено фінальний звіт про проведення «Євробачення-2017». Представники НСТУ в Женеві наголосили, що всі необхідні роботи для належного завершення проекту тривають в інтенсивному плановому режимі. В ЄСМ зазначили, що «Євробачення» в Україні пройшло на високому рівні.

Обмеження ввезення з території держави-агресора

видавничої продукції антиукраїнського змісту

Дуже активним був Держком щодо імплементації закону про обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту. 2017 року було видано низку документів для практичної реалізації закону. А саме — постанови Кабінету міністрів України:

А також накази Держкомтелерадіо:

  • від 27.01.2017 № 19 «Про затвердження складу експертної ради Державного комітету телебачення і радіомовлення України з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України»;
  • від 31.01.2017 № 21 «Про затвердження Положення про експертну раду Державного комітету телебачення і радіомовлення України з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України»;
  • від 03.03.2017 № 47 «Про затвердження Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України»;
  • від 21.04.2017 № 69 «Про затвердження Рекомендацій з підготовки рецензії щодо оцінки та характеристики змісту видання»;
  • від 27.04.2017 № 73 «Про затвердження Положення про Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України»;
  • від 17.05.2017 № 83 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг»;
  • від 06.07.2017 № 129 «Про затвердження Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів та вилучення з обігу видавничої продукції за порушення вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу» подано на державну реєстрацію до Мін'юсту.

Із вищеперелічених документів видно, що Держкомтелерадіо вжив достатніх заходів щодо обмеження ввезення з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України видавничої продукції антиукраїнського змісту, що може бути розповсюджена на території України. Це і видача (відмова у видачі, анулювання) дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та / або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України; ухвалення рішень про накладення штрафу за розповсюдження на території України такої видавничої продукції без наявності відповідного дозволу, вилучення її з обігу, ведення відповідного реєстру.

Якщо конкретніше, то станом на 6 липня 2017-го видано 548 дозволів; відмовлено у видачі 87 дозволів, у тому числі на підставі висновку експертної ради — один. Наразі 239 заяв знаходяться на стадії розгляду, одне видання винесено на розгляд експертної ради у зв’язку з невідповідністю Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.

Держком розпрощався з програмою «Українська книга»

2017 року змінилися повноваження Держкомтелерадіо у книговидавничій сфері. Фактично левову частку цих повноважень Держком передав Міністерству культури. Щоб уникнути дублювання повноважень у книговиданні, уряд постановою від 24.05.2017 №442 вніс зміни до положень про Державний комітет телебачення і радіомовлення та про Міністерство культури. Зокрема, до повноважень Мінкультури віднесені питання щодо порядку та критеріїв формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за бюджетними програмами випуску книжкової продукції; розвитку книговидавничої справи та книгорозповсюдження; популяризації вітчизняної книговидавничої продукції; здійснення Українським інститутом книги функцій із виконання програм підтримки книговидавничої справи; здійснення інформаційного та організаційного забезпечення участі України в міжнародних книжкових виставках, ярмарках, форумах тощо. У держбюджеті-2017 у Міністерства культури з’явилася нова бюджетна програма «Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"». На неї передбачено 80 млн грн. Для порівняння: минулорічні видатки Держкомтелерадіо за програмою «Українська книга» були майже вдвічі меншими — 41 млн 575,6 тис. грн.

Держкомтелерадіо ж буде здійснювати підготовку пропозицій щодо вдосконалення системи державного управління у видавничій сфері; аналіз та прогнозування розвитку ринку; забезпечення дотримання державної мовної політики; забезпечення підвищення кваліфікації працівників ЗМІ, видавничої сфери, поліграфії; ведення Держреєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції тощо.

Державні видавництва і проблема «Енциклопедичного видавництва»

До сфери управління Держкомтелерадіо ще належать 17 державних видавництв. У Держреєстрі видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції зареєстровано близько 6 тис. суб’єктів видавничої справи. Статистичного дослідження щодо кількості існуючих в Україні державних видавництв із зареєстрованих суб’єктів видавничої справи, Держкомтелерадіо не проводилося. Натомість ця інформація перебуває у розпорядженні Мінекономрозвитку, яке щоквартально збирає інформаційно-аналітичні матеріали від центральних органів виконавчої влади про ефективність управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки своєї сфери управління.

На початку червня 2017-го Комітет з питань свободи слова розглядав проблемне питання щодо розміщення наукової установи «Енциклопедичне видавництво» за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок № 51, літ. А. За словами голови Держкомтелерадіо Олега Наливайка, наразі триває робота з укладання договору про реструктуризацію заборгованості на приміщення між комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація» та Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво» на суму коштів понад 700 тис. грн. відповідно до зобов’язань з оплати заборгованості за договором оренди попереднього орендаря — ДП «Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана».

А поки що для виконання статутної діяльності «Енциклопедичне видавництво» тимчасово розміщено в приміщенні Національного видавництва дитячої літератури «Веселка» за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 63.

Продовження читайте тут

Як вижити після роздержавлення та збільшити тиражі газети// НСЖУ, 13.02.2018

Як традиційно проблемну для всіх друкованих ЗМІ співпрацю з «Укрпоштою» перетворити на надійне партнерство – ці та інші питання було порушено під час тренінгу для регіональних ЗМІ «Ефективне висвітлення питань гендерної рівності у медіа», що проходив 8–10 лютого.

Визволені з катівень бойовиків в’язні розповіли про ціну свободи слова в ОРДЛО// НСЖУ, 06.02.2018

Перша секретар Національного союзу журналістів України Ліна Кущ вважає, що на окупованих територіях небезпека загрожує не лише журналістам, а й їхнім джерелам інформації.

Ліна Кущ: «Щодня – зустрічі й дзвінки від журналістів-переселенців»// НСЖУ, 29.01.2018

«З 2014 по 2017 роки в полоні побували 28 журналістів. За нашими оцінками, на кожний відомий випадок доводиться 4–5 тих, про кого не говорять публічно. А це більш як сотня людей. Особисто я знаю деяких колег, що побували в полоні, але не афішують цей відрізок у своїй біографії», – розповіла «Донецким новостям» Ліна Кущ.

“Case against Shabunin” Gets “Evil Innovation” Nomination in the Matter of Investigating Crimes against Journalists// НСЖУ, 27.01.2018

As we know, the investigation has re-qualified the case of Vitaliy Shabunin, Head of the Board of the Anti-corruption Action Centre. Now he is suspected of “Threat or violence against a journalist” (part 2 of article 345-1 of the Criminal Code of Ukraine). If he is found guilty, he will face up to 5 years of imprisonment.

Партнери